Jarðrækt

Starfsmenn Búnaðarsambandsins veita bændum faglega ráðgjöf á ýmsum sviðum jarðræktarinnar. Má þar nefna leiðbeiningar við hefðbundna túnrækt, grænfóðurrækt og kornrækt. Skipuleg jarðvegssýnastaka er á svæðinu og unnar eru áburðaráætlanir fyrir þá bændur sem það vilja. Námskeið eru haldin reglulega og árlegir fræðslufundir hjá búnaðarfélögum. Búnaðarsambandið heldur utan um jarðabætur á svæðinu sem fela m.a. í sér hreinsun á skurðum, kölkun á ræktunarlandi o.fl.

Hér gefur að líta helstu upplýsingar um sáðvöru sem flutt er inn af þremur stærstu innflytjendum sáðvöru til landbúnaðarnota. Búnaðarsamband Suðurlands tók saman. Lægstu verð hvers yrkis eru feitletruð þar sem um er að ræða fleiri en einn söluaðila á einu og sama yrkinu. Verð á sáðvöru 2010

Hér má finna yrki sem mælt er með til ræktunar í landbúnaði, garðrækt og landgræðslu Nytjaplöntur á Íslandi 2011

Jarðræktin 2009

Jarðræktin 2008

Jarðræktin 2007

Jarðræktin 2006