Héraðssýning kynbótahrossa í Húnaþingi

Héraðssýning kynbótahrossa í Húnaþingi verður haldin á Hvammstanga þriðjudaginn 6. júní og yfirlitssýning miðvikudaginn 7.júní n.k.
Tekið er á móti skráningum hjá Ráðunautaþjónustunni á Blönduósi í síma 451-2602 /895-4365 miðvikudaginn 31. maí og fimmtudaginn 1. júní eða á netfang rhs@bondi.is , sem er enn betra.

Sýningargjald er 10.500 kr á hross (7.000 ef bara byggingadómur) og þarf að greiðast samhliða skráningu inn á reikning 307-26-2650 á kt: 471101-2650 og senda kvittun á netfangið rhs@bondi.is með upplýsingum um fyrir hvaða hross er verið að greiða.

Munið að kynna ykkur reglur um einstaklingsmerkingar, járningar, blóðsýni og spattmyndir.

Einstaklingsmerkingar: Öll hross sem koma til sýningar þurfa að vera örmerkt eða frostmerkt. Boðið er upp á örmerkingu á staðnum – verð 1.500 kr

Blóðsýni þarf að hafa verið tekið úr öllum stóðhestum sem koma til dóms og spattmynd af öllum stóðhestum 5 vetra og eldri.

Boðið er upp á að taka stroksýni úr nös á hryssunum til dna-greiningar. Verð er 2.500 kr

Reglur varðandi kynbótasýningar:

Starfsfólk og verksvið þess:
Kynbótadómarar á Íslandi skulu hafa lokið framhaldsmenntun í búfjárfræðum og þurfa að hafa staðist sérstakt hæfnispróf Bændasamtaka Íslands. Hvað varðar kröfur til dómara á alþjóðavettvangi þá setur FEIF sérstakar reglur þar um.
Á hverri kynbótasýningu starfa að jafnaði 3 dómarar og hafa samráð um einkunnir. Undantekningu frá fjölda dómara má gera ef hross eru 25 eða færri.

Almennt verklag:
Kynbótadómar fara þannig fram að fyrst koma hross til sköpulagsdóms en síðan til dóms á reiðhesthæfileikum. Þegar öll hross á sýningu hafa komið til dóms er haldin sérstök yfirlitssýning þar sem öll hæfileikadæmd hross eiga þátttökurétt. Á sýningum sem standa í viku eða lengur er heimilt er að skipta yfirlitssýningum upp á fleiri daga.
Við hæfileikadóm eru notaðar að hámarki 5 ferðir í hvora átt eftir brautinni til að sýna reiðhestkosti gripsins.
Á yfirlitssýningu eru 2-4 hross í braut í einu allt eftir aðstæðum og fjölda hrossa. Þar er dómurum heimilt að hækka fyrri dóm á einstökum reiðhestkostum komi hrossið betur fyrir. Á yfirlitssýningu skal að hámarki ríða 3 ferðir í hvora átt eftir brautinni.

Vellir og önnur aðstaða:

Fyrir sköpulagsdóm:
Þar sem aðstæður eru fyrir hendi skulu mælingar og dómar á sköpulagsþáttum fara fram innandyra (reiðhöll). Við byggingardóm skal vera fyrir hendi 20-30 m löng og 2-3 m breið afmörkuð og slétt braut.

Fyrir hæfileikadóm:
Hæfileikar skulu sýndir á beinni braut ca 250-300 m langri og 4-6 m breiðri sem er vel afmörkuð en þó opin í báða enda.
Yfirlag brautarinnar sé sambærilegt yfirlagi góðra keppnisvalla, þess skal gætt að yfirlagið sé slétt og vel valtað. Eins skal þess gætt eins og kostur er að brautin sé í sambærilegu ástandi út alla sýninguna. Þá skal þess gætt sem frekast er unnt að utanaðkomandi umferð trufli ekki.
Brautin skal vera afmörkuð a.m.k. 2 dögum áður en dómstörf hefjast og aðstæður yfirfarnar af mótshaldara og fulltrúa dómnefndar.
Dómarar skulu hafa góða vinnuaðstöðu og hindrunarlausa yfirsýn fyrir miðri braut í ca. 25-40 m fjarlægð.
Um hestinn:
Hross sem koma til kynbótadóms skulu vera vel undirbúin, hraust og ósár, vel fóðruð og hirt. Hross sem sýnd eru í reið skulu hafa náð 4 vetra aldri miðað við almanaksárið.
Öll hross sem koma til kynbótadóms skulu vera grunnskráð í Feng og einstaklingsmerkt (örmerki/frostmerki). Starfsmenn sýningarinnar sjá um að samlesa einstaklingsmerkið við grunnskráningu.
Allir stóðhestar sem koma til kynbótadóms skulu vera blóðflokkaðir eða DNA-greindir á grunni blóðsýnis til staðfestingar á ætterni.
Mælingar, þéttleika mat og skráning galla skal fara fram á eistum stóðhesta sem til dóms koma. Upplýsingar um eistnagalla verða birtar í WorldFeng með öðrum opinberum upplýsingum um dæmda stóðhesta.
Í því skyni að draga úr tíðni spatts skal röntgenmynda alla stóðhesta sem náð hafa 5 vetra aldri og koma til dóms á kynbótasýningum. Röntgenmyndirnar er heimilt að taka af hestunum á því ári sem þeim aldri verður náð, en afhenda vottorð um myndatökuna við kynbótasýningu. Heimilt er að mynda stóðhesta og senda inn myndir þó ekki sé um sýningu að ræða.
Aflestur röntgenmyndanna er í höndum fulltrúa yfirdýralæknis og niðurstöður eru birtar í WorldFeng með öðrum opinberum upplýsingum um dæmda stóðhesta. Vottorðum um myndatökuna þarf að framvísa við dóm.
Eftir reiðdóm skal skrá niður sýnilega áverka á hestinum og gera viðeigandi ráðstafanir ef ástæða þykir til.

Járningar:
Hross sem sýnd eru í reið skulu vera járnuð. Járningin skal vera vönduð sem kostur er, eðlilegt samræmi sé milli tálgunar fram og afturhófa og hófhalli samsvari halla kjúkunnar. Hófar mega ekki vera lengri en 9,0 cm. Undantekningu frá þessari reglu má þó gera þegar hæð á herðar mælist 137 cm eða meira, mælt með stangarmái, en þá má hóflengdin vera allt að 9,5 cm. Ekki má muna meiru en 2 cm á lengd framhófa og afturhófa. Hámarksþykkt skeifna er 8 mm og hámarksbreidd 22 mm. Skeifurnar skulu vera samstæðar og úr samskonar efni. Efni skeifnanna hafi ekki meiri eðlisþyngd en hefðbundið skeifnajárn. Skeifurnar séu af hæfilegri stærð miðað við hófa og ekki má muna meiru í þykkt en 2 mm á fram- og afturfótaskeifum. Leyfilegt er að nota skafla, tvo í hverja skeifu, en þeir séu þá að hámarki (lengd*breidd*hæð) 15mm*15mm*12mm. Afbrigðileg járning, s.s. uppsteyptir hófar, er óheimil. Pottun skeifna er einnig óheimil.

Reiðtygi og annar búnaður:
Hnakkar: Heimilt er að að nota alla hnakka og hnakkígildi sem ekki valda hrossinu óþægindum eða særindum og hæfa íslenskum hrossum.
Beislabúnaður: Hann skal fara vel, vera rétt stilltur og ekki valda hestinum eymslum eða særindum.
Beislismél: Lengd þeirra skal vera jöfn eða allt að 1 cm lengri en munnbreidd hestsins. Þykkt að lágmarki 10 mm. Mélin geta verið heil (án liðamóta) eða með einum eða tveimur liðum. Yfirborð mélana má ekki vera hrjúft eða gróft s.s. snúin mél, grófkorna eða ásoðin. Beislismél sem uppfylla framangreind skilyrði má nota við allar tegundir hringaméla, íslenskar stangir, hálfstangir og tvítaumsstangir (Pelhamstangir).
Íslenskar stangir: Heildarlengd að hámarki 19 cm fyrir utan lausan hring.
Tvítaumsstangir (Pelhamstangir): Hámarkslengd 16 cm fyrir utan lausan hring. Fyrir neðan mél allt að 12 cm og fyrir ofan mél að minnsta kosti 4 cm.
Hálfstangir (án keðju): Heildarlengd allt að 14 cm.
Reiðmúlar: Með hringamélum er heimilt að nota enskan múl (með eða án skáreimar), þýskan múl, mexíkóskan múl og spangamúl. Með íslenskum stöngum, hálfstöngum og tvítaumsstöngum er heimilt að nota enskan múl (með eða án skáreimar) eða mexíkóskan múl.
Óheimilt er að nota beislabúnað sem ekki er í samræmi við framangreindar reglur. Dómnefnd getur veitt undanþágu á reglum þessum til notkunar á mélalausum beislabúnaði ef ástæða þykir til.
Keyri: Leyfilegt er að nota písk, hámarkslengd 120 cm.
Fótahlífar: Þær séu að hámarki 120 gr. (samanlagður þungi á hvern fót þ.e. legghlífar og hófhlífar) og í dökkum lit, svartar eða dökkbrúnar. Ef hlífar eru notaðar í hæfileikadómi þá skal sami búnaður notaður út alla sýninguna. Ef hlíf dettur af þá skal henni komið fyrir aftur áður en lengra er haldið.

Um knapa og umráðamenn:
Sami knapi sýni hrossin í einni og sömu sýningunni. Knapar skulu vera allsgáðir og sýni prúðmannlega reiðmennsku og þeir ásamt umráðamönnum hrossins sýni einnig kurteisi og háttvísi í framkomu. Að öðrum kosti getur dómnefnd áminnt viðkomandi eða vísað frá sýningu.
Verði knapi í kynbótasýningu uppvís af því að hestur hans greinist með ólögleg lyf, sbr. lyfjareglugerð (nr. 635/1996), hlýtur hann dóm samkvæmt íslenskum lögum og alþjóðareglum þar um. Hafi knapi gerst brotlegur samkvæmt lyfjareglugerð Landssambands hestamannafélaga (LH) eða FEIF gildir sá dómur sem hann hlýtur einnig í kynbótasýningum.
Notkun reiðhjálma er skylda og skulu þeir vera spenntir.

Viðurlög við ólöglegum búnaði eða járningum:
Fyrsta brot á viðkomandi sýningu: Opinber áminning, hrossi vísað af sýningu og dómur ógiltur.
Annað brot á viðkomandi sýningu: Brottvísun knapa af sýningu, hrossi vísað af sýningu og dómur ógiltur.

Viðurlög við grófri reiðmennsku:
Fyrsta brot á viðkomandi sýningu: Opinber áminning.
Annað brot á viðkomandi sýningu: Brottvísun knapa af viðkomandi sýningu og dómur á viðkomandi hrossi ógiltur.

Ráðunautaþjónustan og Samtök Hrossabænda í Húnaþingi

Posted in BHS